Thursday, January 24, 2013

I wanna Sing

I wanna sing,
I wanna tell the
world I love you!

I wanna live,
I wanna live my
life loving you.

I wanna dream,
I wanna dream,
each night with you.

I wanna sing,
I wanna tell the
world I love you.No comments: